Vejfest

Fastelavnsfest

Nyhedsbrev Vinter 19-20


Her er seneste nyt om foreningen.
Nyhedsbrev vinter 2019-2020

Sommerfest 2019

En af grundejerforeningens store dage nærmer sig: Den årlige sommerfest

Et hårdtarbejdende festudvalg knokler igen i år for, at få stablet denne fantastiske fest på benene og DU er festens vigtigste deltager!

Sæt X allerede nu, den 3. lørdag i august, dette er år 17/8 :-)

Generalforsamling 5. februar


……. vi mødes atter til årets store event: Generalforsamlingen

Tirsdag d. 5 februar er vi klar til den årlige generalforsamling.
Her har du muligheden for at give dit besyv med og være med til at udvikle foreningen.

Har du fået forlagt indkladelsen, så kan du hente den her

 

Så derfor, kom til generalforsamlingen og vær med til, at vælge de nye medlemmer til bestyrelsen og overvej, om det kunne være dig eller du på anden måde kan bidrage til foreningen.

 

Vi glæder os til at se dig :-)

Nyhedsbrev vinter 2018-2019

Nu daler sneen og vi har en frisk udgave af nyhedsbrevet klar.
Følg linket og se hvad der er sket og hvad der kommer tilo at ske i foreningen.

Nyhedsbrev vinter 2018-2019

Glædelig jul og godt nytår!
Bestyrelsen G/F Villabyen Hindholm

Sommerfest 2018

En af grundejerforeningens store dage nærmer sig: Den årlige sommerfest

Et hårdtarbejdende festudvalg knokler igen i år for, at få stablet denne fantastiske fest på benene og DU er festens vigtigste deltager!

Sæt X allerede nu, den 3. lørdag i august, dette år 18/8 :-)

 

Spredte småsten

Hej alle sammen,

Efter den seneste tids snefald og snerydning, er der efterhånden blevet spredt en del småsten på både vej og fortov (specielt omkring Vosborgvej). Jeg vil derfor på vegne af bestyrelsen gerne henstille til at man lige får kontrolleret sit stykke af vejen for småsten, og hvis man er ramt, lige får dem fejet sammen. På den måde undgår vi også eventuelle småskader på biler mv. som følge af småsten der bliver slynget op af forbikørende biler.

Mvh Nikolaj

Generalforsamlingsreferat og girokort

Generalforsamlingsreferat og girokort
Generalforsamlingsreferatet er at finde på hjemmesiden under dokumenter Og i starten af næste uge vil et girokort finde vej til din postkasse. Det bliver det sidste runddelte girokort i denne omgang. Hvad vi kommer til at gøre fremover, kan du se i det lille skriv der følger med dit girokort.

Om lidt over 24 timer går det løs og …….


……. vi mødes atter til årets store event: Generalforsamlingen

Et af de tilbagevendende problematiske punkter er “Valg til bestyrelsen” og endnu værre i år, da der også er en formandstol der skal besættes :-)

Grundejerforeningen er til for, at varetage interesserne for samtlige grundejere på de områder hvor disse har fælles interesser. Det drejer sig i særdeleshed om de store områder, hvor det store fællesskab skal betale for udførelse af fx vejrenovering, planteøsvedligehold osv. Det er altså ikke bestyrelsens opgave, at agere lokalt bestyrelsespoliti og mediator i potentielle nabostridigheder, men “blot” administrere et sæt vedtægter, foreningens økonomi og det som besluttes på enhver given generalforsamling. Det er altså ikke “farligt”, at kaste sig ind i bestyrelsesarbejdet …….. og hold det mellem os, det er faktisk flinke folk som sidder i bestyrelsen :-)

Bestyrelsen er en selvkonstituenrende størrelse, bortset fra formand- og kassererrollen, dvs det besluttes i bestyrelsen, hvem som tager sig af hvad, med hvilket råderum og det aftales hvilken indsats der kan forventes – arbejdet er med andre ord hvad man gør det til og kan være mangeartet:

 • Hjemmesidevedligehold
 • Vores veje
 • Snerydning
 • Kommunikation
 • osv

 

Men det udelukker ikke, at hvis man har energien og lysten, så kan man fx kaste sig over:

 • Løfte hjemmeside-, email- og facebook-aktiviteter til et nyt niveau.
 • Skabe nye traditioner i foreningen
 • Nedskrive foreningens historie
 • eller hvad DU nu måtte sidde med af gode ideer.

 

Så derfor, kom til generalforsamlingen og vær med til, at vælge den nye formand og overvej, om det kunne være dig eller du på anden måde kan bidrage til foreningen.

 

Vi glæder os til at se dig :-)

Asfaltarbejde

Asfaltarbejde:

Fra den 20. november og (formentlig) en uges tid frem udføres der asfalt- og reparationsarbejder på vores veje. Der vil blive skiltet med dette, så følg venligst skiltningen og hav såvidt det er muligt egen bil på egen grund i dagtimerne.

 

Vær opmærksom på hvor du parkerer når du kommer hjem, så du ikke ødelægger nylagt og måske ikke helt hærdet asfalt.

Fortovspassage

 

Fortovspassage:

Enkelte beboere har hække der generer passage på fortov – dette bedes bragt i orden hurtigst muligt, da man ellers risikerer en påtale fra den aktuelle myndighed. I særlig grelle tilfælde har denne også mulighed for, at udstede påbud eller få arbejdet udført på grundejerens regning.

Få din egen Ø ganske gratis :-)

Ja, hvem drømmer ikke om, at have sin egen Ø i det græske ø-hav eller bare det sydfynske, hvis ikke sydens sol trækker.

Helt så eksotisk er dette dog ikke – vi ville i Bestyrelsen gerne tilbyde vores parcelister deres helt egen ferie Ø, men det ligger desværre udenfor vores råderum. Det vi dog kan tilbyd er, din helt egen Plante Ø :-)

I mange år har vi haft en beboer til at passe disse til en favorabel pris for alle. Denne beboer er imidlertid fraflyttet, hvilket betyder, at planteøerne er blevet vedligeholdt lidt forskelligt de senere år.

I år har flere beboere været ude og klippe deres planteøer før bestyrrelsen fik fundet en ny løsning og det er da ikke mindre end ganske genialt :-) Opgaven er ikke uoverkommelig, det tager vel 30-45 minutter og består i al sin enkelthed i, at fjerne ukrudt og skære beplantningen ned i ca 30-40cm’s højde.

Der henstår nogle enkelte planteøer som endnu ikke har fået en kærlig omgang, så hvis man drømmer om, at få sin helt egen (plante) Ø, så er man mere end velkommen. Ønsker man at få en fast ø at være “fadder” for, så kan dette sikkert også fint lade sig gøre – send endelig bestyrelsen en mail om dette :-)

 

Det er klart, at det forsat er bestyrelsens opgave at sørge for, at fx pullerter er funktionelle. Vi arbejder forsat på, at finde en entreprenør som vil tage sig af denne opgave, hvilket har vist sig at være lidt vanskeligt, da det jo ikke er verdens største ordre …….. så kender du en, som er interesseret i opgaven til rimelig penge, så tøv ikke med, at give bestyrelsen besked.

Sommerfesten, er DU tilmeldt?

Så er der ca 3 uger til, at et af årets største events løber af stabelen, nemlige årets sommerfest.

Som runddelt og annonceret på disse sider er der tilmeldingsfrist om under en uge.

Har DU husket at tilmelde dig?

Festen holdes som bekendt den 3. lørdag i august og plejer at være rigtig rigtig RIGTIG hyggelig, hvor nye og “gamle” beboere mødes og hygger (i nogle tilfælde til den lyse morgen).

 

Tilmelding senest 1. august ved indbetaling via MobilePay på 40825520 eller til reg. 8222 og konto 0143013 med vejnavn og husnr. som reference. Prisen er rimelige 30 kroner pr person over 2 år.

Dem af jer der har fået nye naboer, vil I ikke være så rare og fortælle dem om denne fest

– det er en rigtig god anledning til, at møde aaaaaaaalle os andre :-)

Vi håber at se rigtig-rigtige mange til festen, som jo både er for bøn og voksne :-)

Sig nærmer den store dag

En af grundejerforeningens store dage nærmer sig: Den årlige sommerfest

Et hårdtarbejdende festudvalg knokler igen i år for, at få stablet denne fantastiske fest på benene og DU er festens vigtigste deltager!

Sæt X allerede nu, den 3. lørdag i august, dette år 19/8 :-)

Bestyrelsen er nødlidende

Det lyder dramatisk, men det er reelt dér vi står gående mod endnu værre.

Ved sidste generalforsamling var det ikke muligt, at besætte én bestyrelsespost og én suppleantpost. Dette betyder, at bestyrelsen pt kun udgøres af 4 personer. Reelt er dette ikke et problem for driften af foreningen, men det er et problem ift bestyrelsens kontinuitet.

Ved generalforsamlingen 2018 er 2 poster (og den vakante suppleantpost) på valg og hvis begge fratræder, vil det så være op til de 2 tilbageværende medlemmer, at få “oplært” en ny bestyrelsen og det er af denne grund, at bestyrelsen tidligere har haft en besætning på 6 personer for, at den kritiske masse efter valg var rimelig.

Hvis de 2 poster på valg i 2018 heller ikke kan besættes, så vil det formentlig betyde, at der er en risiko for, at grundejerforeningen opløses, med de ulemper dette medfører.

Så derfor, hvis du har mulighed for, at investere et mindre antal timer i dit nærmiljø allerede nu ville vi blive rigtig glade.

Send en mail til formanden@villabyenhindholm.dk, hellere i går end i morgen :-)

Kender du grundejerforeningens historie?

Vores hjemmeside mangler noget, nemlig grundejerforeningens historie. Det kunne være superinteressant, hvis man kunne samle billeder og småhistorier fra Grundejerforeningens stiftelse og til nu.

Så derfor, ligger du inde med billeder fra fordums tid, vil vi rigtig gerne låne disse til indscanning.

Hvis du samtidig kan knytte årstal og placering på billederne, så ville det være helt fantastisk ……… og naturligvis, jo ældre, jo bedre :-)

Så er indkaldelserne omdelt

Så landede generalforsamlingsindkaldelserne i alles postkasser i dag. Den store dag er i år 22. februar kl 18:30 i Postkassen.

Har du fået nye naboer så hjælp gerne med til, at de afleverer emailslippen fra indkaldelse hvis de ikke kommer til generalforsamlingen, på den måde kan de få besked, når der er nyt på disse sider.

Husk også gerne den hyggelige efter-spisning, hvor man også får mulighed for, at møde andre/nye beboere under afslappede forhold. Betaling for mad afregnes under spisningen.

Er du bestyrelsens nye medlem?

Inden alt for længe skal der indkaldes til den årlige generalforsamling. I år er situationen den, at 3 medlemmer forlader bestyrelsen efter hhv 28, 10 og 5 år.

Vi er derfor på jagt efter medlemmer af grundejerforeningen, som kunne tænke sig, at bruge nogle timer henover året på bestyrelsesarbejdet. Antallet af møder er meget svingende, i 2016 har vi fx ikke holdt særlig mange møder, hvorfor den påkrævede indsats ikke er uoverkommelig.

På generalforsamlingen i 2018 går den nuværende formand af, så hvis en potentiel kommende formandskandidat kunne komme ind i bestyrelsen allerede nu, så kunne en glidende overgang (naturligvis efter formelt valg i 2018) etableres og dermed også medvirke til en god kontinuitet i bestyrelsen.

Er DU en af kandidaterne vi leder efter, så skriv med det samme til formanden@villabyenhindholm.dk og skriv også gerne lidt om dine kompetencer eller gode ideer til bestyrelsesarbejdet :-)

 

Giv en hånd den 20/8-16

 

pickaxeOm en uges tid afholdes årets sommerfest, hvor man mødes kl 14 og hjælpes ad med, at opstille telt og gøre klar til eftermiddagens- og aftenens sociale event. Har du ikke mulighed for at deltage eller gerne vil være varmet op til sommerfesten, så deltag i grundejerforeningens arbejdsdag hvor vi forstiller os, at man bl.a. kunne udføre følgende:

 • Klippet og trimmet planteøerne
 • Gennemgå vores veje og fjerne “uønsket” materiale
 • Feje eget vejstykke

Du må meget gerne medbringe haveredskaber – Bestyrelsen medbringer lidt øl og vand :-)

 

Som bestyrelse arbejder vi naturligvis på, altid, at holde foreningens omkostninger på et rimeligt og så lavt niveau som muligt. Derfor kan en dag som denne medvirke til, at holde omkostningsniveauet nede og derudover være en god måde, at lære naboer og bestyrelse at kende.

 

Vi mødes på hjørnet af Vosborgvej og HIndholm Alle kl 10 – tilmelding ikke nødvendigt, men en tilkendegivelse af deltagelse ville være rart, denne kan sendes til bestyrelsen.

Invitation til Sommerfest 2016 – Svarfrist 1/8-16

Sommerfestinvitation 2016

Efterlysning: Sommerfest søger Partytelt :-)

partyteltEn sommerfest er under opsejling om en måneds tid, men grundet det danske sommervejr er man jo nødt til, at gardere sig i fald, at duggen skulle falde lidt tungt.

Festudvalget har derfor arbejdet hårdt og intenst for, at finde et passende partytelt, som kan rumme os alle, men desværre uden held indenfor den tilrådighedværende økonomi.

 

Derfor, kender du nogen, som kan låne/leje os et partytelt til billige penge?

I fald du tænker “Yeps, den har jeg styr på” så tag gerne fat i festudvalget hurtigst muligt ………….

 

Festudvalget er i år:

Jane – Vosborgvej 25

Anders – Vosborgvej 32

Thomas – Vosborgvej 41

 

PS

Når grundejerforeningen ikke “bare” går ind og køber et sådan telt, så skyldes det, at dette ville stride mod foreningens vedtægter – dette kan man naturligvis ændre, men dette kræver et større arbejde end muligt til den kommende sommerfest.

Sæt X i kalenderen 20/8-16

1D__0927Endnu en gang har gæve beboere begivet sig ud på den store færd, at stable en sommerfest på benene for alle os andre. Datoen er 20/8-16 (den 3. lørdag i august) og vi håber, såvel festudvalg som bestyrelse, at se så mange af jer som muligt.

 

De gange festen har været gennemført, såvel officielt som uofficielt, har det været et superhyggeligt og pragtfuldt arrangement.

 

I vil snarest modtage en papirinvitation i jeres postkasse, men reserver gerne dagen allerede nu …………… bestyrelsen planlægger en lille arbejdsdag samme dag, hvor bl.a. planteøer skal have en hurtig omgang. Trænger du til, at svinge hæksaksen eller slå hastighedsrekord med buskrydderen, så send gerne en besked til formanden :-)

 

På festudvalgets vegne

Vejloppemarked i September

LoppemarkedAfsæt dagen allerede nu! Også i år afholder Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge vejloppemarked, hvor du som beboer i vores grundejerforening har mulighed for, at få en stand.

Det foregår 4. september

Det koster 100 kroner og du skal booke din stand hos Lone Verndal (41723217)

Så kom varmen ……. og ukrudtet ;-)

LeSå skete det endelig. Varmen kom til Danmark …… måske ikke så’n lige i skrivende stund, hvor det mest af alt minder om efterår. Men i mere generel forstand har frosten forladt Villabyen Hindholm og vi kan nu glæde os over sommerens sysler fx hækkeklipning, glæsslåning samt slagtning af ukrudt.

Særligt det sidste punkt skal man være opmærksom på! Ukrudt spredes med vinden når det afblomstrer, hvorfor det skal holdes nede så tidligt som muligt. Dette gælder også på den kedelige side af hækken, altså den side af hækken som man ikke selv kan se, når man nyder livet på sin parcel.

I foreningens vedtægter skrives der således:

 

“§ 12. Det er ethvert medlems pligt at renholde sit fortov og vejstykke samt at holde det fri for sne. Sten, grus og lignende skal fjernes fra vej og fortov, og der skal foretages ordentlig oprydning. Det er medlemmernes pligt at foretage klipning af buske og træer, som er til ulempe for al færdsel samt holde sin grund fri for flyvende ukrudt. – Disse bestemmelser skal nøje overholdes. I modsat fald kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning.”

 

 

……. og dette forventes man naturligvis derfor at efterleve.

Aflysning af sommerfest 2015

sadsmileyGrundet manglende tilmeldinger er årets sommerfest desværre aflyst.

Festudvalget havde behov for 15 tilmeldte parceller for, at kunne få økonomien til at løbe rundt – kun 8 parceller (ud af 60) tilmeldte sig, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre festen.

Fra bestyrelsens side er vi naturligvis triste over, at dette arrangement ikke kan gennemføres, da vi alle kan have glæde af, at kende hinanden lidt mere end “blot” et nik på vejen :-)

Derfor kunne vi rigtig godt tænke os, at få nogle tanker fra de parceller som _ikke_ tilmeldte sig sommerfesten. Vi vil rigtig gerne høre hvad der skulle være gjort anderledes for, at dette blev event of the year – send gerne en mail til formanden med dine tanker.

Har du lyst til, at deltage i planlægningen af næste års sommerfest, så send også gerne en mail om dette :-)

Yderligere information ift årets sommerfest

1D__0894Årets sommerfest afholdes som bekendt den 3. lørdag i august dvs 15/8 i år.

Invitationen er omdelt til alle husstande i grundejerforeningen, dog var en lille detalje ikke kommet med, nemlig at man ved tilmeldingen skal betale 50 kroner pr familie/parcel til dækning af fx grillkul, teltleje mv mv.

Sommerfesten var for første gange officielt på årets generalforsamling, hvor der på budgettet blev afsat 750 kroner til tilskud til denne fest, dette dog under den forudsætning, at der fandt en vis brugerbetaling sted. Dette skyldes, at det ikke ligger i grundejerforeningens formål, at afholde sociale arrangementer om end disse er en vigtig hjørnesten i vores fællesskab.

Skal festen være en realitet, så skal mindst 15 parceller tilmelde sig, og betale, inden 1. august 2015.

 

Derfor, husk 50 kroner i kontanter, når du tilmelder dig sommerfesten hos Sanne Lund, Vosborgvej 19.

 

Ovenstående udsendt på vegne af festudvalget: Sanne (V19), Maiken (V29) og Jane (V25)

Vejloppemarked 21/6-15

LoppemarkedSÅ er det tid, foråret er over os og de små nye planter og de gode ideer sprudler frem. Idemæssigt kom foråret tidligt i år, i det det allerede på generalforsamlingen blev nævnt, at der var et vejloppemarked i støbeskeen :-)

Det er vigtigt at pointere, at dette er _ikke_ et bestyrelsesarrangement, men et beboerarrangement, hvorfor der skal bruges deltagere til, at arrangere dette. Nogle af bestyrelsens medlemmer vil helt sikkert deltage, som beboere, i arbejdet med at få arrangementet på benene :-)

Der er dog 3 forhold der skal være på plads før, at et sådan arrangement er en realitet, nemlig:

a) Beboere som melder sig til, at deltage i planlægningen og gennemførelsen af arrangementet.

b) Beboere som melder sig til, at have en stand den pågældende dag.

c) Afklaring af konceptet for dagen.

 

a) og b) giver jo sig selv, men c) kan nok give anledning til lidt debat :-)

Umiddelbart kunne man dog forestille sig, at holde det simpelt ved, at deltagerne blot stiller borde (eller lægger tæpper) ud på eget fortov og har sine “varer” der. Dette betyder, at der ikke skal søges om, at lukke vejene.

Man kunne også forestille sig, at der blev et lille depositum for at deltage fx 50 eller 100 kroner, så der er en rimelig garanti for, at de tilmeldte også vitterlig stiller op – ting huskes ofte bedst, når har det har en lille omkostning at glemme – depositummet får man naturligvis tilbage ved dagens afslutning.

Men det må en vejloppemarkedsgruppe endelig afklare.

 

Så derfor, er du frisk på at være med og/eller frisk på at planlægge, så send en besked meget hurtigt til formanden.

Så er der referat fra Generalforsamlingen

ReferatDen 17. marts 2015 blev den hurtigste generalforsamling i mands minde gennemført – 25 minutter fra start til slut. Derfor kan det da også undre, at det så kan tage 5 uger at få referatet ud. Dette skyldes dog blot, at der på mange andre fronter har været meget travlt, men NU er det her :-)

 

Du kan finde alle dokumenterne under punktet “Dokumenter” eller trykke HER.

 

 

Fliseudskiftningen er nu i gang :-)

Metro_p__Gammel_Str_381098aLidt kort nyt fra bestyrelsen:

I forbindelse med DONG-Projektet i 2012 fik vi skiftet fliser i gravesiden af vejen og manglede derfor “den anden” side. Dér er vi kommet til nu :-)  I disse dage skifter “Anlægsbossen” 105 fliser og omlægger 48 fliser som forhåbentlig gør, at “den anden” side bliver lige så pæn som gravesiden. Så ser du en mand rode rundt med vores fliser, så er den god nok, han må gerne :-)

2 friske bestyrelsesmedlemmer var ude for et par uger siden og genopfriske vores hajtænder på vejene, så den sag er nu også ude af verden – tak til Daniel og Karsten for deres flotte arbejde. Pullerter ved planteøerne er det næste som står for skud, så har du lyst til og mulighed for at give et nap med, så henvend dig endelig snarest muligt.

Sluttelig, så fik vi endelig etableret den ekstra lysmast på Børkop Alle, så der nu er LED-Lys for alle pengene.

Er det ikke bare dejligt, så er det jo lige før at man kan gå julen i møde med god samvittighed :-)

Har DU tilmeldt dig sommerens hyggeligste fest?

1D__0894Ja, tidsfristen er på alle måder overskredet og derfor kunne man jo godt tænke: “Pokkers!!! Jeg ville så gerne have været med, men jeg nåede det bare ikke :-(”

 

Så er det du skal tage chancen og kontakte det gode festudvalg og se, om du ikke kan få lov at komme med alligevel ………… psssst, jeg tror der er rimelige chancer :-)

 

Kontakt festudvalget hurtigst muligt hvis du ikke nåede det inden deadline – det bliver mindst lige så hyggeligt som sidste år :-)

 

Havefest

Dyrehold i foreningen

hajBestyrelsen er blevet spurgt omkring forhold vedr. dyrehold i foreningen.

Grundlæggende er der intet til hinder for, at have almindeligt (ikke erhvervsmæssigt) dyrehold i foreningen dvs fx hund, kat, marsvin, høns, kvækerfinker, fugleedderkopper, slanger, myrer, små hvide mus OG hajer i akvarie!

Kommunen har været så venlig, at ridse reglerne op her: http://www.taarnby.dk/borger/natur-og-miljoe/dyrehold/

Der er naturligvis nogle maksimale grænser der skal overholdes og det vil sige, at man fx maksimalt på have 30 høns eller 4 hunde, før man overgår til at være erhverv.

I grundejerforeningens vedtægter er der ikke yderligere omkring dyrehold, men logikken foreskriver, at ens hobbies naturligvis ikke bør være til gene og ulempe for naboer og lignende. Lige så naturligt er det også, at disse selvfølgelig ikke må udgøre en fare for andre dvs vælger man, at have haj i akvarie, så må den ikke kunne slippe ud og jagte os andre :-)

Det gode naboskab handler altid om også, at tænke på hvordan noget kan opleves på den anden side af hækken eller vejen – men naturligvis også om, at give hinanden frirum til, at leve det liv vi ønsker og drømmer om :-)

Derfor, tal med dine nærmeste naboer inden du kaster dig ud i projektet og inddrag dem om muligt i processen :-)

 

God sommer

Hjemmesiden bliver set og brugt

GVH HjemmesideDet er dejligt at se, at når der har været udsendt nyheder på disse sider, så bliver de rent faktisk set.

Det typiske billede er, at når en nyhed går ud, så “rammes” hjemmesiden af 40-60 besøg om dagen de efterfølgende dage.

Nogle af de indlæg vi bringer på disse sider bliver også brugt og set af andre end beboere i grundejerforeningen. I juni måned blev vores indlæg om de udenlandske biler set – og hold nu lige fast – mere end 52.500 gange og dette blot på én uge, hvor der på den travleste dag var mere end 15.000 visninger. Man kan se, at størsteparten af disse besøg kommer fra facebook, hvor indlægget åbenbart er blevet flittigt delt.

Når nu emnet alligevel er faldet på facebook, så husk at du med fordel kan melde dig ind i de følgende grupper:

 

Først slid, siden fornøjelse :-)

1D__0894Sommeren er en travl tid ………….

– der skal klippes hæk inden Sankt Hans, noget mange af os ikke når (psssst, det er i morgen).

– der skal fejes fortov, ryddes op i indkørsler og fjernes ukrudt på vejstykkerne, noget mange af os glemmer.

Well, det har vi alle så fået en lille reminder på nu og som forhåbentlig motiverende belønning herfor, får du en ganske gratis reminder på noget, som er supervigtigt du husker og deltager i, nemlig:

Årets sommerfest!!!

Reserver allerede nu 16. august 2014

 

Hvis du ikke var med i 2013 eller allerede har glemt den fantastiske dag, så kan du (gen)opleve den her:

https://plus.google.com/photos/114696191838710638668/albums/5913217019886217313?authkey=CMPF08nxjd-SVQ

 

Lys på B/V-Hjørnet

ms-moon

Det er bestyrelsen en fornøjelse at kunne meddele, at når sommeren er over, så skulle det mørke hjørne Børkop Alle/Vosborgvej være en saga blot.

Vi har netop i dag fået besked fra Kommunen om, at disse påtænker at etablere endnu en gadelampe netop dér, hvor der er blevet en smule mørkt efter renoveringen i ’12.

 

Til lykke til os alle, det var da bare dejligt :-)

Facebook for grundejere

FacebookFacebook er oppe i tiden! For nogle er det en livsstil og for andre er det det absolut modsatte ;-)

Uanset om man tilhøre den ene eller den anden gruppe, så kommer man ikke uden om, at det har sin tid (lige nu?!) og der her er tale om lynhurtig kommunikation. For at styrke det sociale liv i grundejerforeningen og for at styrke kommunikationen i samme, har vi valgt at lave en facebookgruppe for grundejerforeningens medlemmer. Her kan man mødes og knytte nogle nye elektroniske bånd.

Det er dog vigtigt forlods at understrege, at denne facebookgruppe er kun for voksne grundejere dvs typisk skødehavere. Denne begrænsning er indført for, at kunne holde indholdet af gruppen så tæt på kroppen, at folk kan tillade sig at kommunikere om fx tyverisikring og lignende – den er også indført for, at gruppens administratorer (grundejerforeningens bestyrelse) har nemmere ved, at godkende nye medlemmer.

Du finder G/F Villabyen Hindholm på Facebook her: https://www.facebook.com/groups/428321277249143/

Er man ikke på Facebook skal man ikke fortvivle, der bliver stadig skrevet indlæg på disse sider :-)

 

Når vi nu er ved temaet Facebook, så er der måske et par andre grupper man også kan have glæde af at kende til, nemlig:

 

Nabohjælp Tårnby – https://www.facebook.com/groups/298700333627518/

Denne gruppe omhandler nabohjælp, gode råd om sikring, varsling af observationer, fremlysning af fundne effekter i hele 2770.

 

Løjtegårdkvarterets nabohjælpsgruppe – https://www.facebook.com/groups/598156480220514/

Denne gruppe omhandler for såvidt det samme som “Nabohjæp Tårnby”, her er det blot områdeafgrænset til området omkring Løjtegårdsvej.

 

Sluttelig, og lige i tråd med nabohjælpstemaet, så tilbød jeg ved årets generalforsamling, at hjælpe dem som endnu ikke er kommet på nabohjælp.dk og som har behov for assistance, at kigge forbi og give en hånd med dette. Dette står naturligvis til troende, jeg er simpelthen blot ikke nået til det endnu – så giv det et forsøg selv, tal evt med en god nabo og gør det måske endda i fællesskab, så skal jeg til gengæld nok forsøge, at få dem det ikke lykkes for ind i kalenderen snarest muligt :-)

Derfor, send mig gerne en mail, hvis du forsat har behov for assistance :-)

Dårligt nyt: Endnu et indbrud i Villabyen Hindholm

Indbrud3Så er vi desværre endnu en gang blevet ramt af indbrud i vores lille grundejerforening. En familie er kommet hjem efter en forlænget weekend og fundet deres hjem gennemrodet og lænset for kontanter og smykker. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor forfærdelig en oplevelse dette (og det sidste indbrud medtaget iøvrigt) må være – grænseoverskridende, frygtskabende og på alle måder intimiterende og ubehageligt.

Umiddelbart kan der kun opfordres til igen og igen, at man installerer alarm, videoovervågning og/eller laver nogle solide aftaler med naboer og grundejerforeningsfæller om, at holde øje med huset mens man er væk.

Sidder du derude med en rigtig god ide til, hvordan vi i fællesskab kan komme dette djævelskab til livs, så må du endelig henvende dig til bestyrelsen med det samme – det er en ganske forfærdelig situation for alle – har du lyst til, at arbejde med problemstillingen sammen med andre grundejerforeningsmedlemmer, så må du også endelig sende en mail til bestyrelsen.

 

Alle ideer og indspark er velkomne!

 

Instagram for beboere

Instagram

Har du lyst til, at bidrage til hjemmesiden med, hvad du oplever i Villabyen Hindholm og bruger du programmet “Instagram” på din mobiltelefon eller tablet?

I så fald skal du bare tilføje tag’et “#villabyenhindholm” til dine billeder og så dukker de op her på siden.

Måske er det lidt poppet, men omvendt kunne det da være sjovt/morsomt/interessant, at se hvordan I ser vores grundejerforeningen og hvad der rør sig hos jer i det daglige – kom glad ;-)

Sidste nyt om parkeringssituationen

ParkeringSå kom de første meldinger om bedring mod øst ;-)

I referat fra Kommunalbestyrelsesesmødet 29. april 2014 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har tiltrådt indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og at lovteksten på området fremover vil være:

”Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

Den fulde tekst kan læses i referatet på: http://www.taarnby.dk/media/616052/290414Referat-Kommunalbestyrelsen-den-2942014.pdf – se side 6.

Ikrafttrædelsesdatoen er ikke oplysning, men må forventes at være pr beslutningsdatoen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen blev parkeringssituationen omkring Vosborgvej 30/35 debatteret i alvorlige vendinger. Dette har nu fundet sin løsning i og med, at Vosborgvej 37 har givet tilsagn om, at Vosborgvej 30 kan parkere ud for dennes grund, hvorfor der herefter kun parkeres i den ene side af vejen på det pågældende stykke. Tusinde tak til Vosborgvej 37 for dette tilsagn.

 

Dårligt nyt: Indbrud i Villabyen Hindholm

indbrud2Ja, så skete det desværre igen. Der har været indbrud hos nogle af vores beboere i nat. Objektivt må man sige, at det er et yderst frækt og ubehageligt indbrud, i og med at det er begået mens beboerne lå og sov på førstesalen. Politiet er på sagen og forhåbentlig bliver disse nederdrægtige sjæle snart fanget og straffet nok så eftertrykkeligt!!! Naturligvis bør dette også (igen) give anledning til eftertænksomhed om, om man selv kan gøre mere for, at beskytte sig mod indbrud. Det behøver ikke kun være de meget store og dyre ting, det kan også være mindre ting som aftaler med naboen, opsætning af automatisk belysning ved havegange og/eller indgangsdøre. Sidder du med gode råd eller forslag til, hvad man kan gøre enten som beboer eller som forening, så tøv ikke med at skrive til bestyrelsen – enhver hjælp er værdsat!

 

På generalforsamlingen blev man tilbudt, at få hjælp med tilmelding til nabohjælp.dk – dette har de tilmeldte ikke oplevet meget til indtil nu, men det skal nok komme. Har et godt bud på hvornår det passer dig at få besøg, så send dette til formanden, så ser vi om det ikke kan komme til at passe.

Hold øje med denne bil!

Den spanske bilSituaionen er lige nu den, at denne bil på spanske nummerplader (AB 4017 0) kører rundt i vores område – ikke kun hos Villabyen Hindholm – og går ind i folks haver og tager forskellige effekter. De er sidst set ved Hindholm Alle 30, hvorfra de har taget jernstænger og andet jernaffald.

 

Hvis du ser denne bil holdende skal du ringe til Københavns Politi og få dem til at komme ud til stedet. Bestyrelsen har for få minutter siden talt med politiet, som vil tage ud i området og se om de kan finde bilen og de 2 passagerer. Hvis du ser bilen og meddeler dette til Vagthavende hos Københavns Politi (ring 114 og bed om vagthavende), så har de bedre mulighed for, at få disse %¤#&”@ ud af vores område!

 

Personerne er angiveligt ufarlige, men ønsker tydeligvis ikke, at der bliver taget billeder af dem!

Personerne fra den spanske bil

Sidste nyt vedr. parkeringssituationen

Kaotisk parkeringSå er der nyt i forhold til parkeringssituationen og det er næsten glædelig nyt :-)

Den korte udlægning af virkeligheden er, at der har været møde i “Teknik- og Miljøudvalget” som har valgt at tiltræde en indstilling om, at genindføre den tidligere parkeringsskik i Tårnby Kommune, så det i fremtiden igen kan være muligt, at parkere delvist på fortovet.

 

MEN, det er ikke indført endnu!!! Det er indtil videre “kun” en indstilling fra “Teknik- og Miljøudvalget” til Kommunalbestyrelsen, men det er da immervæk et skridt på vejen, så lad os glædes over det :-) Man kan læse det fulde referat fra punktet på mødet herunder:

 

7. Ny parkeringsbekendtgørelse

Åben sag
Sagsnr.: 14/6627
Sagsansvarlig: mbr.tf
Fraværende:
Afbud: Carsten Fuhr

RESUMÉ
Folketinget har vedtaget en ny Færdselslov pr. 1. marts 2014.
I den forbindelse er Tårnby Kommunes parkeringsbekendtgørelse trådt ud af kraft.
Udvalget skal tage stilling til en ny bekendtgørelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
For at gøre parkeringsreglerne mere gennemskuelige og ens landet over, har Folketinget
besluttet at ændre Færdselslovens § 28 stk. 3, således at sætningen:

”Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet
bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på
fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

udgår.

Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere delvist på fortovet nogen steder i
landet. Samtidigt er det besluttet, at alle lokale parkeringsbekendtgørelser ikke længere
er gældende.

Teknisk Forvaltning er allerede blevet kontaktet af mange bekymrede borgere, der ser
deres muligheder for parkering indskrænket, når der ikke er plads til at parkere 2 biler
overfor hinanden på de mindre veje.

Det betyder, at kommunen mister hundredvis af parkeringsmuligheder, særligt på små
villaveje. Derudover kan ingen fritages for licens inden for p-zonen i Kastrup, og lastbiler
kan parkere hele døgnet overalt.

Såfremt muligheden for at parkere delvist på fortov ikke bevares, er det Teknisk
Forvaltnings vurdering, at det bliver nødvendigt at opsætte P-forbuds skilte på en række
veje, hvor bilisterne ikke selv kan vurdere behovet for fri bredde til passage på
kørebanen.

Tårnby kommune har dog mulighed for at vedtage en ny bekendtgørelse, samt lempe
parkeringsreglerne i forhold til Færdselsloven. Dette kan gøres på betingelse af, at den
ny bekendtgørelse nemt kan findes på kommunes hjemmeside.

Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse,
hvor følgende paragraf er tilføjet til den nuværende:
Teknik- og Miljøudvalget d.03-04-2014
12
Ny § 2 ”Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse
eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe
for færdslen på fortovet.”

Med denne tilføjelse vil reglerne for parkering i Tårnby Kommune være uændrede i
forhold til tidligere.
Den nye parkeringsbekendtgørelse bliver lagt på kommunens hjemmeside under ”Veje
og Trafik”.

Teknisk Forvaltning har fået politiets samtykke til, at kommunens nuværende
bekendtgørelse kan gælde frem til en ny er vedtaget.

LOVGRUNDLAG
Færdselsloven § 92, stk. 1 og Lov om Offentlige Veje § 107, stk. 2.

INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor
Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at forslaget til en ny parkeringsbekendtgørelse vedtages.
2. at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med vedtagelsen.

/BGR

 

Link: http://www.taarnby.dk/media/585909/67191-14_v1_Offentliggoerelse-Referat-Teknik-og-Miljoeudvalget-03042014.PDF

 

 

 

 

Så er referatet fra Generalforsamlingen klar til læsning

oplæserSå blev det tid ;-)

Referatet fra Generalforsamlingen kan nu findes under “Dokumenter”, men som ren læserservice kan du også kaste dig over det her: Generalforsamlingsreferat

Meget apropos den megen snak om veje og knækkede fliser, så skal vi endnu en gang genoprette et hjørne, denne gang hjørnet Hindholm Alle/Vosborgvej fordi en lastbil i den grad har smadret fliserne.

 

Hvis du som beboer ligger inde med en god ide til, hvordan vi kan få stoppet denne hærgen af vores veje, så hører bestyrelsen gerne fra dig!

Så er det blevet tid til årets event

KrydsYeps, du gættede helt rigtigt, dét du har glædet dig til hele året sker nu: Generalforsamling!!

Du tænkte nok “Er det allerede jul????” Men næh nej, det må du vente med, men generalforsamling er da også næsten som juleaften. Du møder en masse gode og rare mennesker, du får lidt god mad (hvis du tilmelder dig til dette), så vi mangler faktisk kun gaverne (og sneen) for, at det på alle måder er som juleaften ;-)

 

Den eneste gave jeg umiddelbart kan give dig er, at formanden er på valg, så her har man mulighed for, at gøre sin stemme gældende og sende ham ud i kulden ;-)

 

De få personer som ikke har en mailadresse tilmeldt hjemmesiden og dermed ikke får denne advis, vil få indkaldelse inkl bilag håndomdelt i dag – alle andre, kan læse disse her:

2014 – Indkaldelse til Generalforsamling

2014 – Regnskab for 2013

2014 – Budget

 

Vi glæder os til at se jer og som vanligt få en god og konstruktiv snak om vores fælles forening.

 

Ændrede parkeringsregler pr 1/3-14

Parkering-p-fortovPr 1/3-14 harmoniseres parkeringsreglerne i Danmark og dette betyder, som udgangspunkt, at alle tidligere lokale undtagelser ophæves. Den korte udgave af dette er, at pr 1/3-14 er det forbudt, at parkere med 2 hjul på fortovet i Tårnby Kommune!

Bestyrelsen har allerede skrevet til Tårnby Kommune og spurgt om dette betyder, at den mangeårige tradition netop i Tårnby Kommune ophører eller om man har tænkt sig, at fastholde de gamle traditioner (for det kan man nemlig godt). Man har fra kommunens side valgt at svare os, at man vil bringe de gældende regler i Tårnby Kommune på kommunens hjemmeside, senest den 1/3-14.

Indtil andet tydeligt er udmeldt fra Kommunens side, så skal man være opmærksom på, at fortovsparkering er forbudt og kan udløse bødestraf!

Dette giver så vores i forvejen parkeringsplagede veje en ny udfordring, da der uden fortovsparkering bliver endnu mindre plads til passage. Beboerne opfordres derfor på det kraftigste til, at parkere sin(e) bil(er) på egen grund og sørge for, at gæster til boligen parkerer hensigtsmæssigt.

Fredag morgen i denne uge var renovationsfirmaet nødt til, at bakke ned af en af vores veje, da al passage var umulig som følge af uhensigtsmæssig parkering – dette vil blive endnu mere udtalt/endnu værre med de nye regler, så derfor: Udvis det fornødne hensyn og lad os alle gøre vores til, at vi får nogle veje, hvor såvel parkering, gennemkørsel og overblik kan lade sig gøre uden gene, kiv og splid ;-)

Det var kattens ;-)

fastelavn_toendeslagning_1Sig nærmer tiden med fastelavn, tøndeslagning og udklædning, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Vi vil møde små børn klædt ud som kæmper, prinsesser, riddere, fantasihelte og måske er der også en enkelt, som er klædt ud som formand for en grundejerforening, det kunne da være ;-)

I gamle dag, men det ved i jo nok, der vippede man rigtige katte ned i tønden inden denne blev smadret til ukendelighed og hvis man har prøvet, at været ramt/invaderet af omstrejfende katte, så tænker man nok nu: “Se, det var tider!!”

 

Omstrejfende katte er i perioder et problem som mange har været ramt af og det er ikke sjovt mens det står på og man bare drømmer om, at få sin have tilbage, gå på græsset uden at træde i “noget blødt” eller måske en dag bare kunne have et vindue stående åben uden, at både Tom og Jerry rykker ind og holder kalas. Så kender du nogen der har disse problemer og har en god løsning, så fortæl gerne om det – skriv evt til bestyrelsen, så bringer vi dit løsningsforslag på disse sider – og har du kat, så tag gerne en lille snak med dit pelsdyr og fortæl måske historien om tøndeslagning i de gode gamle dage, så er jeg sikker på, at den nok skal spørge pænt om lov inden den deltager i en invasion.

Sluttelig, så husk, at der igen i år er gode mennesker, som har arrangeret Fastelavn i foreningen, det afholdes den 2. marts og sidste tilmelding er 20. februar – kom glad, kom frisk, kom udklædt ……… personligt kommer jeg formentlig udklædt som formand for en grundejerforening ;-)

Bekymrende tider

Jysk Vagt tyvGrundlæggende ville jeg helst være fri for at skrive dette indlæg, både fordi jeg gerne så virkeligheden anderledes, men også fordi virkeligheden på tekst kan opleves mere voldsom og ubehagelig.

Situationen er dog den, at vores lokalområde i den senere tid har været plaget af indbrud, i denne uge alene har der været indbrud i 2 huse på Vosborgvej og man bør derfor træffe sine forholdsregler dsv checke at alt er låst når man forlader huset, gør indgangsveje for tyvene så besværlige som muligt og evt investere i en alarm.

Lad det være sagt med det samme: Vil de ind, så kommer de ind, men ved at gøre det så besværligt som muligt kan det være, at de dropper projektet og drager et andet sted hen.

 

I bestyrelsen har vi flere gange agiteret for, at man tilmelder sig nabohjælp.dk (nabohjælp.dk) og har man ikke allerede gjort dette, så er det en god anledning til, at gøre dette med det samme. I nabohjælp har man også mulighed for, at få og give besked, hvis der observeres mistænkelige personer i område. Skulle du mangle en “nabohjælper”, så er du altid velkommen til, at invitere formanden – han smutter gerne forbi og kigger til dig hus, hvis du er på ferie eller på weekend :-)

 

Har man Facebook kan man også tilmelde sig gruppen “Løjtegårdskvarterets Nabohjælpsgruppe” (https://www.facebook.com/groups/598156480220514/) og her dele erfaringer og måske få nogle gode indspark til, hvordan man kan gøre livet surt for dise ¤#¤&%”!”((¤ personer.

Ser du nogen i området som lusker omkring, så hold øje med dem og lad dem ser se, at du har set dem – hvis du ikke er tryg ved dette, så ring til politiet og forklar dem, at området har haft flere indbrud og at der nu cirkulerer mistænkelige personer rundt.

Tal som minimum med dine naboer så du ved, om de venter håndværkere eller gæster fra udlandet, så du bedre kan reagere korrekt, hvis du ser “noget mærkeligt”.

 

Lad os satse på, at det vi står i lige nu er hurtigt overstået!!!

Der er masser af dem og Smedens kat døde af dem …….

Piiiinligt……. dårlige undskyldninger, naturligvis.

Og det er med slet samvittighed, at jeg i dag taler med beboere som mildt og venligt påtaler mine forglemmelser, nemlig status på rottesituationen og en mere generel status på, hvor er vi for tiden og lad mig være helt ærlig omkring det, det er sq ikke godt nok!! Det har stået på min todo-liste de sidste 4-6 uger, men jeg er aldrig kommet til det, jeg har haft rygende travlt – jeg beklager tusindefold!!

 

Hvad sker der så i butikken for tiden?

a) Jo, bestyrelsen har netop indgået aftale med de sidste års sneryder om, at holde vores veje og fortove fri for sne og dette efter de samme vilkår som de øvrige år.

b) Bestyrelsen har netop haft 1 års gennemgang af vores veje og arbejder forsat på projekt “Fremtidens veje”, som dog desværre har taget lidt længere tid end planlagt. Det er særligt forhold omkring planteøerne og de store lastbiler som volder problemer. Der er også tvivl om, om vi kan nå at skifte fliser inden frosten rammer os, men vi prøver forsat at nå det.

c) Rottesituationen lader til, at være gået lidt i sig selv. Vi har forsat giftbokse stående forskellige steder, men der har ikke været observeret rotter i vores område i lang tid, ligesom de heller ikke høres længere. Man må derfor nok kunne konkludere, at så var det heller ikke værre. Der har været arbejdet med et fællesindkøb af rottespærre til parcellernes kloakker, det har vist sig ikke at kunne gøres billigere end den oprindelige udsendte pris og den er så lav, at der ikke er nogen volumenrabat at hente. Derfor, overvej at bestille den på dette link: http://www.starvvs.dk/shop/rottesikring-614c1.html og når jeg skriver overvej, så handler det blot om, at det måske reelt slet ikke er nødvendigt :-)

d) Der er forsat nogen der har problemer med, at modtage informationsemails fra hjemmesiden, de testkonti bestyrelsen har sat op virker efter hensigten og der er helt tydeligt et stigende besøgsantal på hjemmesiden samme dag og dagen efter en given nyhed er blevet udsendt. Så det giver ingen mening, at ikke alle modtager nyhedsmailen og hvad værre er, vi har ingen anelse om hvor fejlen skal findes :-(

e) Vi prøver, at udbrede kendskabet til nabohjælp.dk og få flere og flere beboere til at bruge dette, for uden en rimelig høj tilmeldingsprocent har det ikke den fornødne effekt. Har du brug for råd eller hjælp i den anledning er du velkommen til, at henvende dig til formanden, så kigger vi på det sammen. Har du ikke tilmeldt dig nabohjæp.dk, så gør det med det samme ……..

 

Summasumarum, snevejr i Farum: Der sker en masse, men der er gået forlænge mellem nyhedsbrevene – jeg beklager!!

 

Skulle du sidde tilbage med en tanke der går på melodien: “Jamen, hvad er det ham formanden har så travlt med, udover Villabyen Hindholm??” Ja, så kan jeg da fortælle, at vi har lige fået lokaler til Amager MiniRace, et sted hvor børn og voksne kører med racerbane. Jeg rejser rundt i Danmark og holder foredrag om forskellige emner udover mit almindelige job – næste gang er 5/12 på Kulturzonen – og sluttelig, så bruger jeg en del tid på fotoarbejde og research på fremtidige foredrags- og rejseprojekter, det kan man om interesseret bl.a. følge med i her: https://www.facebook.com/DaneOnTour. Så der er godt gang i den lille gryde ;-)

Herre i eget hus

Tal sammenDet ses mere og mere i samfundet, at “folk” i højere og højere grad betragter universet som drejende omkring dem som centrum. Vi ser det på vejene, hvor “folk” kører som om de ejede disse. Vi hører det hos de unge, at det er dem der “styrer” og det er “deres område”. I forhold til for 50 år siden, er vi i dag i langt højere grad et individsamfund, hvor mange betragter sig som konge i eget rige.

Uagtet, at man er konge i eget rige, så er det vigtigt at være opmærksom på, at også naboriget har en konge og at disse kongedømmer skal kunne sameksistere uden konstant krig og slægtsfejder.

Relevans, Hr Formand, Relevans??

Jo, vi er 60 parceller i Villabyen Hindholm, som alle skal sameksistere på den bedst mulige måde. For at dette bliver bedst muligt, så er det en stor fordel, at vi i nogen grad kender hinanden og taler med hinanden, så vi via dialog kan finde den bedst mulige måde at sameksistere på.

Det nytter ikke noget, at gå og skumle over naboens høje harmonikamusik eller den tilbagevendende græsslåmaskine kl 7.30 en hellig søndag – tal med hinanden, mød hinanden i hækken til den berømte nabopilsner, hjælp hinanden og vær med til, at skabe et lille lokalsamfund, hvor glæden og de positive strømninger er i højsædet ………….. og tænk måske også selv en tanke, næste gang du gør noget: “Kunne dette reelt genere andre?”

Jeg glæder mig i denne tid ……

BB…. nu falder julesneen hvid, SÅ ved jeg julen kommer!

Ja, det er nok en lille smule for tidligt til julesange, men den mørke tid er på vej. Med den mørke tid kommer også bedre mulighed for de slemme indbrudstyve til, at kunne arbejde uforstyrret i ly af mørket.

Det er derfor vigtigt, at du som husejer går dit hus igennem og checker, at døre og vinduer lukker og låser som de skal.

Du bør også, hvis du ikke allerede har gjort det, tilmelde dig nabohjælp, så du ad denne vej kan få hjælp når du holder ferie, men også få besked om mistænkelig adfærd i nabolaget.

Tyveknægtene bliver mere og mere udspekulerede, så hold også øje med ting som pludselig er anderledes. Det kan fx være den samme bil som ofte kører langsomt igennem vores veje (tag nummeret eller tag et billede) eller mærker på postkassen, som flere pludselig har (fjern dem og giv besked via fx Nabohjælp). Det lyder mærkeligt, men der huserer historier ude i samfundet om, at det er den nye måde tyveknægtene arbejder på, se fx denne artikel fra BT. Det kan være, at det bare er en god historie, det kan også være, at det kan betale sig at holde øje – man ved det først, når man enten har oplevet noget eller forhindret noget!

Der er ingen grund til, at miste nattesøvn over dette, dette er desværre samtidens orden – vi kan ikke forhindre indbrud i samfundet, men vi kan gøre det så bøvlet, at indbrudstyven gør det et andet sted.

 

Tilmeld dig nabohjælp!!

Hellere i dag end i morgen …… og du er altid

velkommen til, at invitere formanden til at være din nabohjælper!!