Fortovspassage

 

Fortovspassage:

Enkelte beboere har hække der generer passage på fortov – dette bedes bragt i orden hurtigst muligt, da man ellers risikerer en påtale fra den aktuelle myndighed. I særlig grelle tilfælde har denne også mulighed for, at udstede påbud eller få arbejdet udført på grundejerens regning.