Dagens elarbejdebulletin

Jeg skal beklage, at der næsten dagligt indløber beskeder fra Bestyrelsen vedr. DONG-arbejdet på vores veje. Jeg håber ikke, at I føler jer spammet på et urimeligt niveau – men vi forsøge, at holde jer opdateret og sender derfor de vigtigste beskeder videre når vi får dem og opsamler de mindre vigtige til en senere samlet udsendelse.

 

Nu til dagens bulletin:

Jvnf sidste besked om, at man kan få særlig notifikation hvis man har udstyr der skal lukkes ned inden strømmen forsvinder, har vi nu fået en tommelfingerregel for, hvornår dette sker og det er jo morderlig relevant.

Der vil typisk gå ca 14 dage fra gravearbejdet i/på ens vej er afsluttet til elektrikeren banker på døren.

Dette er naturligvis også styret af såvel vejrlig som tidspunkt, da også DONG-vejgravefolk (som iøvrigt er fra Kemp og Lauritsen) skal holde sommerferie.

Derfor i stiktord: 14 dage fra gravearbejdet er afsluttet på vejen ryger strømmen i din bolig i 30-60 minutter. Giv besked til ms@definitivt.dk meget hurtigt, hvis det er vigtigt for dig at vide præcis hvornår dette sker.