Varsling vedr. strømafbrydelse

Bestyrelsen har været i dialog med DONG vedr. varsling af strømafbrydelse når der skal omlægges fra luftledninger og til jordditto. Det vil være muligt, i ganske særlige tilfælde, at få at vide præcist hvilken dag ens strøm omlægges. Dette kan være særlig nyttigt, hvis man fx har computerudstyr stående som altid kører.

 

For de fleste vil det være hip som hap, om det sker den ene eller den anden dag, typisk vil elektrikeren notificere 30 minutter før afbrydelsen, hvis der er nogen hjemme. Men skulle man have dette helt særlige behov, så skal man sende en email til ms@definitivt.dk, som så vil sende listen videre til DONG.

 

Det vides ikke pt hvornår strømomlægningen reelt vil finde sted, men når vi ved det, ved I det ……….. hvis man altså har givet os sin mailadresse ;-)