Status på vejarbejdet

Vi er godt i gang med processen. Hindholm Alle er næsten færdig gravemæssigt, Børkop Alle er i gang og Vosborgvej er under opgravning. Generelt ser arbejdet pænt ud, enkelte steder ligger fliserne lidt højt, men man må antage at de synker som tiden går og disse bliver brugt. Nogle få steder skal arbejdet rettes, men ikke noget graverende.

Generelt bør der i disse vejarbejdstider udvises særlig agtpågivenhed når man parkerer sin bil, da vejene i forvejen er meget smalle, så kan det give det ekstra problemer, hvis man fx ikke parkerer med 2 hjul på fortovet. Har du mulighed for, at have din bil holdende på grund eller i garage opfordres der til, at man gør dette så det trafikale pres på vejene minimeres.