Efterlysning af dokumenter

På hjemmesiden vil bestyrelsen gerne gøre dokumenter (fx generalforsamlingsreferater, regnskaber mv) tilgængelig for såvel beboere som ejendomsmæglere. Desværre har et af de efterhånden tilbagevendende skybrud, gjort grimme ting ved bestyrelsens arkiv og derfor er disse dokumenter for årene 2011 og baglæns gået tabt.

 

Skulle du derfor ligge inde med en “pæn” udgave af følgende dokumenter, så vil vi rigtig gerne låne dette et par dage – det drejer sig om:

 

2011: Generalforsamlingsreferat + Formandens beretning + budget for 2011

2010: Generalforsamlingsreferat + Formandens beretning + budget for 2010

2009: Generalforsamlingsreferat + Formandens beretning + budget for 2009

2008: Generalforsamlingsreferat + Formandens beretning + budget for 2008

 

Du er velkommen til, at lægge dette i formandens postkasse med en note om hvem udlåneren er ELLER du kan sende en mail til formanden, så kommer vi og afhenter dokumenterne snarest muligt.