Afklaring vedr. bål i egen have

Sankt Hans 2012 i Dragør HavnNogle har spurgt, om det reelt er lovligt at lave bål i egen have og det korte svar er: “Ja, det er det!”

 

Det lidt længere svar er, at der i så fald kun er tale om snobrødsbål og dette ikke med affald, hverken haveaffald eller andre slags affald. Bålet skal være lille og bygget af grene eller brænde. Dette formuleres meget tydeligt på kommunens hjemmeside, som skriver:

 

Bål
Afbrænding af haveaffald og andet affald ved bål er ikke tilladt i Tårnby Kommune. Det er dog tilladt at lave et lille snobrødsbål i sin have af nogle enkelte grene og brænde.

Kilde: http://www.taarnby.dk/erhverv/miljoe_og_forurening/lugt/lugt.htm

 

Man har endda strukket sig så langt, at man fra Kommunens side har formuleret “Regler for bålafbrænding”, disse kan findes på: http://www.tb.taarnby.dk/Undersider/regler/baal.htm

 

Ovenstående regler for bålafbrænding finder næppe anvendelse for snobrødsbål (med grene og brænde), som holdes i størrelsesordenen “en 10 liters gulvspand med træ” – dette vil formentlig være under bagatelgrænsen, da disse ikke andrager en større sikkerhedsrisiko end en almindelig havegrill (af rundt format fra en leverandør med W).

 

PS

Billedet er fra Sankt Hans 2012 i Dragør Havn.