Standard oplysningsskema

Grundejerforeningen

Villabyen Hindholm

1. Oplysninger om medlemsskab af grundejerforeningen

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør 500,- årligt, der betales den 1/4 for perioden 1/4 til 31/3.

Der betales derudover 2100,- til vejkasse og 900,- for snerydning og saltning af veje og fortove.

Ovenstående opkræves samlet én gang årligt.

       2.2 Se restance certifikat eller kontakt os på kasserer@villabyenhindholm.dk

2.3 Der påhviler ikke grundejerforeningsmedlemmerne fællesgæld.

2.4 Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5 Der betales 500,-  i registreringsgebyr for ejendomsoverdragelsen.

2.6 Registreringsgebyret skal indbetales på 5321 – 0361208 hjemmehørende i Arbejdernes Landsbank.

3. Antenneforening

3.1 Der er kabeltv nedlagt i vejene. Grundejerforeningen har intet kendskab til, om den enkelte ejendom er tilsluttet.

3.2 Der er ikke en antenneforening, beboerne indgår selv individuel aftale med YouSee eller anden udbyder.

4. Øvrige oplysninger

4.1 Formand

Bea Holland

Vosborgvej 40

2770 Kastrup

21 70 81 90

formanden@villabyenhindholm.dk

4.2 Kasserer

Daniel Gadegaard

Vosborgvej 47

2770 Kastrup

60 10 10 01

kasserer@villabyenhindholm.dk

Anvendelsen af ovenstående standardoplysninger er uden vederlag.

For ovenståendes rigtighed bekræftes hermed:

22. Marts 2023

Bea Holland

Formand

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm