Standard oplysningsskema

Grundejerforeningen

Villabyen Hindholm

 

1. Oplysninger om medlemsskab af grundejerforeningen

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen

 

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør kr. 200,- årligt, der betales med kr. 200,- den 1/4 for perioden 1/4 til 30/3.

Der betales derudover 400 kroner til vejkasse og 600 kroner for snerydning og saltning af veje og fortove.

Ovenstående opkræves samlet én gang årligt.

2.3 Der påhviler ikke grundejerforeningsmedlemmerne fællesgæld.

2.4 Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5 Der betales 200 kr i registreringsgebyr for ejendomsoverdragelsen.

2.6 Registreringsgebyret skal indbetales på 5321 – 0361208 hjemmehørende i Arbejdernes Landsbank.

 

3. Antenneforening

3.1 Der er kabeltv nedlagt i vejene. Grundejerforeningen har intet kendskab til, om den enkelte ejendom er tilsluttet.

3.2 Der er ikke en antenneforening, beboerne indgår selv individuel aftale med YouSee.

 

4. Øvrige oplysninger

4.1 Formand

Mark Schiller

Vosborgvej 30

2770 Kastrup

60101222

formanden@villabyenhindholm.dk

4.2 Kasserer

Daniel Gadegaard

Vosborgvej 47

2770 Kastrup

60101001

danielgadegaard@gmail.com

 

 

Anvendelsen af ovenstående standardoplysninger er uden vederlag.

 

For ovenståendes rigtighed bekræftes hermed:

23. februar 2017

Mark Schiller

Formand

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: