Standard oplysningsskema

Grundejerforeningen

Villabyen Hindholm

1. Oplysninger om medlemsskab af grundejerforeningen

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør kr. 250,- årligt, der betales med kr. 250,- den 1/4 for perioden 1/4 til 31/3.

Der betales derudover 2100 kroner til vejkasse og 650 kroner for snerydning og saltning af veje og fortove.

Ovenstående opkræves samlet én gang årligt.

       2.2 Se restance certifikat eller kontakt os på kasserer@villabyenhindholm.dk

2.3 Der påhviler ikke grundejerforeningsmedlemmerne fællesgæld.

2.4 Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5 Der betales 250 kr i registreringsgebyr for ejendomsoverdragelsen.

2.6 Registreringsgebyret skal indbetales på 5321 – 0361208 hjemmehørende i Arbejdernes Landsbank.

3. Antenneforening

3.1 Der er kabeltv nedlagt i vejene. Grundejerforeningen har intet kendskab til, om den enkelte ejendom er tilsluttet.

3.2 Der er ikke en antenneforening, beboerne indgår selv individuel aftale med YouSee eller anden udbyder.

4. Øvrige oplysninger

4.1 Formand

Nikolaj Borch

Vosborgvej 25

2770 Kastrup

40 58 29 08

formanden@villabyenhindholm.dk

4.2 Kasserer

Daniel Gadegaard

Vosborgvej 47

2770 Kastrup

60 10 10 01

kasserer@villabyenhindholm.dk

Anvendelsen af ovenstående standardoplysninger er uden vederlag.

For ovenståendes rigtighed bekræftes hermed:

20. April 2021

Nikolaj Borch

Formand

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm