14/8 gennemføres vejsyn

Den 14/8 gennemfører bestyrelsen et vejsyn af vores veje for, at sikre sig at alt er som det skal være efter vores kære DONG-projekt. Fejl og mangler vil blive formidlet til Kommunen til videre dialog med DONG. Ved samme lejlighed vil bestyrelsen notere sig, hvad der iøvrigt bør gøres ved vejene indenfor den kommende årrække og snarest lave et udkast til en plan for dette.

Har du som grundejer ting som du gerne ser bestyrelsen er opmærksom på, så er du velkommen til, at sende os en mail.