Vejloppemarked 21/6-15

LoppemarkedSÅ er det tid, foråret er over os og de små nye planter og de gode ideer sprudler frem. Idemæssigt kom foråret tidligt i år, i det det allerede på generalforsamlingen blev nævnt, at der var et vejloppemarked i støbeskeen :-)

Det er vigtigt at pointere, at dette er _ikke_ et bestyrelsesarrangement, men et beboerarrangement, hvorfor der skal bruges deltagere til, at arrangere dette. Nogle af bestyrelsens medlemmer vil helt sikkert deltage, som beboere, i arbejdet med at få arrangementet på benene :-)

Der er dog 3 forhold der skal være på plads før, at et sådan arrangement er en realitet, nemlig:

a) Beboere som melder sig til, at deltage i planlægningen og gennemførelsen af arrangementet.

b) Beboere som melder sig til, at have en stand den pågældende dag.

c) Afklaring af konceptet for dagen.

 

a) og b) giver jo sig selv, men c) kan nok give anledning til lidt debat :-)

Umiddelbart kunne man dog forestille sig, at holde det simpelt ved, at deltagerne blot stiller borde (eller lægger tæpper) ud på eget fortov og har sine “varer” der. Dette betyder, at der ikke skal søges om, at lukke vejene.

Man kunne også forestille sig, at der blev et lille depositum for at deltage fx 50 eller 100 kroner, så der er en rimelig garanti for, at de tilmeldte også vitterlig stiller op – ting huskes ofte bedst, når har det har en lille omkostning at glemme – depositummet får man naturligvis tilbage ved dagens afslutning.

Men det må en vejloppemarkedsgruppe endelig afklare.

 

Så derfor, er du frisk på at være med og/eller frisk på at planlægge, så send en besked meget hurtigt til formanden.