Sidste nyt om parkeringssituationen

ParkeringSå kom de første meldinger om bedring mod øst ;-)

I referat fra Kommunalbestyrelsesesmødet 29. april 2014 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har tiltrådt indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og at lovteksten på området fremover vil være:

”Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

Den fulde tekst kan læses i referatet på: http://www.taarnby.dk/media/616052/290414Referat-Kommunalbestyrelsen-den-2942014.pdf – se side 6.

Ikrafttrædelsesdatoen er ikke oplysning, men må forventes at være pr beslutningsdatoen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen blev parkeringssituationen omkring Vosborgvej 30/35 debatteret i alvorlige vendinger. Dette har nu fundet sin løsning i og med, at Vosborgvej 37 har givet tilsagn om, at Vosborgvej 30 kan parkere ud for dennes grund, hvorfor der herefter kun parkeres i den ene side af vejen på det pågældende stykke. Tusinde tak til Vosborgvej 37 for dette tilsagn.