Så kom varmen ……. og ukrudtet ;-)

LeSå skete det endelig. Varmen kom til Danmark …… måske ikke så’n lige i skrivende stund, hvor det mest af alt minder om efterår. Men i mere generel forstand har frosten forladt Villabyen Hindholm og vi kan nu glæde os over sommerens sysler fx hækkeklipning, glæsslåning samt slagtning af ukrudt.

Særligt det sidste punkt skal man være opmærksom på! Ukrudt spredes med vinden når det afblomstrer, hvorfor det skal holdes nede så tidligt som muligt. Dette gælder også på den kedelige side af hækken, altså den side af hækken som man ikke selv kan se, når man nyder livet på sin parcel.

I foreningens vedtægter skrives der således:

 

“§ 12. Det er ethvert medlems pligt at renholde sit fortov og vejstykke samt at holde det fri for sne. Sten, grus og lignende skal fjernes fra vej og fortov, og der skal foretages ordentlig oprydning. Det er medlemmernes pligt at foretage klipning af buske og træer, som er til ulempe for al færdsel samt holde sin grund fri for flyvende ukrudt. – Disse bestemmelser skal nøje overholdes. I modsat fald kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning.”

 

 

……. og dette forventes man naturligvis derfor at efterleve.