G/F Villabyen Hindholm rammer det 21. århundrede

Kære besøgende,

du sidder og kigger på G/F Villabyen Hindholms (GVH) hjemmeside i sin vorden. GVH rammer dermed det 21. århundrede og vil bruge dette tiltag til, at gøre afstanden mellem foreningens medlemmer og bestyrelsen kortere.

Hvor denne hjemmeside lander er i skrivende stund ukendt, men det kan du som besøgende være med til at påvirke – har du en god ide eller et kreativt indspark, så send en email til formanden og vi kigger på det hurtigst muligt.

pbv Mark