Er du bestyrelsens nye medlem?

Inden alt for længe skal der indkaldes til den årlige generalforsamling. I år er situationen den, at 3 medlemmer forlader bestyrelsen efter hhv 28, 10 og 5 år.

Vi er derfor på jagt efter medlemmer af grundejerforeningen, som kunne tænke sig, at bruge nogle timer henover året på bestyrelsesarbejdet. Antallet af møder er meget svingende, i 2016 har vi fx ikke holdt særlig mange møder, hvorfor den påkrævede indsats ikke er uoverkommelig.

På generalforsamlingen i 2018 går den nuværende formand af, så hvis en potentiel kommende formandskandidat kunne komme ind i bestyrelsen allerede nu, så kunne en glidende overgang (naturligvis efter formelt valg i 2018) etableres og dermed også medvirke til en god kontinuitet i bestyrelsen.

Er DU en af kandidaterne vi leder efter, så skriv med det samme til formanden@villabyenhindholm.dk og skriv også gerne lidt om dine kompetencer eller gode ideer til bestyrelsesarbejdet :-)