Endelig blev en markering mulig!

Stormglas

I forbindelse med Generalforsamlingen 2012 fik Grundejerforeningen ny formand. Det er jo hvad der sker, når en formand er på valg og denne ønsker, at få mere tid til andre gøremål i livet. Men, det kom faktisk som en overraskelse for såvel afgående formand som bestyrelse, at nogen stillede deres kandidatur til rådighed og derfor var ingen reelt forberedt på formandsskiftet, hvorfor der heller ikke var forberedt en markering af den afgående formands mange år i bestyrelsen.

 

Ved første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse lå det derfor denne meget på sinde, at “gøre noget” for at markere og vise den afgåede formand, at man satte pris på dennes store indsats i rigtig rigtig mange år. En beslutning blev truffet, men det skulle vise sig, at leveringstiden skulle spille os alle et puds. Først den 18. februar 2012, godt og vel 11 måneder efter formandsskiftet, blev det muligt at overrække Bent et indkøbt stormglas/galilei-termometer til minde om hans mangeårige indsats.

Bent og Bestyrelsen

Også fra det nye formandssæde skal der lyde en stor stor tak til Bent for hans store arbejde igennem årene, alene vejsagen for mange år siden havde nok taget pusten fra de fleste.

Det er den siddende bestyrelses store ønske, at vi i fællesskab kan forsætte det gode arbejde Bent har været med til at grundlægge.