Dyrehold i foreningen

hajBestyrelsen er blevet spurgt omkring forhold vedr. dyrehold i foreningen.

Grundlæggende er der intet til hinder for, at have almindeligt (ikke erhvervsmæssigt) dyrehold i foreningen dvs fx hund, kat, marsvin, høns, kvækerfinker, fugleedderkopper, slanger, myrer, små hvide mus OG hajer i akvarie!

Kommunen har været så venlig, at ridse reglerne op her: http://www.taarnby.dk/borger/natur-og-miljoe/dyrehold/

Der er naturligvis nogle maksimale grænser der skal overholdes og det vil sige, at man fx maksimalt på have 30 høns eller 4 hunde, før man overgår til at være erhverv.

I grundejerforeningens vedtægter er der ikke yderligere omkring dyrehold, men logikken foreskriver, at ens hobbies naturligvis ikke bør være til gene og ulempe for naboer og lignende. Lige så naturligt er det også, at disse selvfølgelig ikke må udgøre en fare for andre dvs vælger man, at have haj i akvarie, så må den ikke kunne slippe ud og jagte os andre :-)

Det gode naboskab handler altid om også, at tænke på hvordan noget kan opleves på den anden side af hækken eller vejen – men naturligvis også om, at give hinanden frirum til, at leve det liv vi ønsker og drømmer om :-)

Derfor, tal med dine nærmeste naboer inden du kaster dig ud i projektet og inddrag dem om muligt i processen :-)

 

God sommer