Bestyrelsen er nødlidende

Det lyder dramatisk, men det er reelt dér vi står gående mod endnu værre.

Ved sidste generalforsamling var det ikke muligt, at besætte én bestyrelsespost og én suppleantpost. Dette betyder, at bestyrelsen pt kun udgøres af 4 personer. Reelt er dette ikke et problem for driften af foreningen, men det er et problem ift bestyrelsens kontinuitet.

Ved generalforsamlingen 2018 er 2 poster (og den vakante suppleantpost) på valg og hvis begge fratræder, vil det så være op til de 2 tilbageværende medlemmer, at få “oplært” en ny bestyrelsen og det er af denne grund, at bestyrelsen tidligere har haft en besætning på 6 personer for, at den kritiske masse efter valg var rimelig.

Hvis de 2 poster på valg i 2018 heller ikke kan besættes, så vil det formentlig betyde, at der er en risiko for, at grundejerforeningen opløses, med de ulemper dette medfører.

Så derfor, hvis du har mulighed for, at investere et mindre antal timer i dit nærmiljø allerede nu ville vi blive rigtig glade.

Send en mail til formanden@villabyenhindholm.dk, hellere i går end i morgen :-)