ADVARSEL: Rotter i området!

rotteDer er så sent som i går ved sommerfesten set rotter i området og man bør derfor være særlig opmærksom ift at fodre fugle og at sikre sig, at skraldespandsgitteret er lukket helt, så de små bæster ikke får en uønsket fødekilde. I 2 tilfælde er rotterne søgt fra kloakken og ind i beboeres huse, hvor de nu bl.a. kravler i faldstammen.

Det kan ikke understreges nok, at dette er ganske alvorligt og kan komme til, at udgøre et kæmpe problem, hvis ikke der slås ned på dette med det samme. Grundejerforeningen har i dag anmeldt problemet til Kommunen og vil gerne bede om, at man med det samme man ser en rotte, anmelder dette via denne formular, så det kan få den behørige fokus fra Kommunens side!

Hvis der er tilslutning nok, så vil Grundejerforeningen gerne undersøge, hvad en rottesikring koster, så man som grundejer ikke får rotterne ind i huset. Rottesikringen er en mekanisme som monteres i 1m-brønden (kig evt her for yderligere information) og det er naturligvis antagelsen, at hvis vi er mange nok, så kan vi få det lidt billigere end ellers. Hvis man er interesseret i dette fællesindkøb, så send med det samme en email til Formanden – sidste frist for tilmelding er 25. august 2013.

Hvis man kender nogen som kender nogen som er i stand til, at give et rigtig godt tilbud på ovenstående rottesikring, så må man gerne bede vedkommende om at skrive til Formanden, alternativt oplyse navn og kontaktdata på vedkommende til bestyrelsen.