«

Asfaltarbejder og Fortovspassage

Asfaltarbejde:

Fra den 20. november og (formentlig) en uges tid frem udføres der asfalt- og reparationsarbejder på vores veje. Der vil blive skiltet med dette, så følg venligst skiltningen og hav såvidt det er muligt egen bil på egen grund i dagtimerne.

 

Vær opmærksom på hvor du parkerer når du kommer hjem, så du ikke ødelægger nylagt og måske ikke helt hærdet asfalt.

 

Fortovspassage:

Enkelte beboere har hække der generer passage på fortov – dette bedes bragt i orden hurtigst muligt, da man ellers risikerer en påtale fra den aktuelle myndighed. I særlig grelle tilfælde har denne også mulighed for, at udstede påbud eller få arbejdet udført på grundejerens regning.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: